Bujaki

Bujaki

Lokalnie24.info

PORTAL INFORMACYJNY

Porady i szkolenie w Lipnie

Lipno2019-02-20 07:15:44

Porady i szkolenie w Lipnie

Bezpłatne szkolenie dla pracodawców poświęcone skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji organizuje Inspektorat ZUS w Lipnie.

Szkolenie odbędzie się 22 lutego o godz. 09:00 w siedzibie Inspektoratu. W trakcie szkolenia wyjaśnimy, na czym polega projekt e-akta, jak zmienia się okres przechowywania akt pracowniczych. Wskażemy również, jakie są zmiany w bieżąco składanych dokumentach. Z kolei dla osób zainteresowanych tematyką świadczeń emerytalno-rentowych ZUS organizuje dyżur eskperta w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lipnie. Dyżur odbędzie się 28 lutego w godz. 10:00 - 12:00.

 

 

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

4.97 30
Porady i szkolenie w Lipnie 2019-02-20 07:15:44